Latvijas Radio koris
klavieres | Aldis Liepiņš
vijole | Indulis Cintiņš
kontrabass | Jānis Stafeckis
sitaminstrumenti | Ivo Krūskops
akordeons | Iveta Romancāne, Kārlis Bimbers
diriģents | Sigvards Kļava

Izdots: 
12.2013