Rainis | poēma DAUGAVA
komponists | Mārtiņš Brauns

 

Latvijas Radio koris
taustiņinstrumenti | Mārtiņš Brauns
diriģents | Sigvards Kļava

Raiņa un Mārtiņa Brauna „Daugavai” ir liela kultūrvēsturiska vērtība. Tā cieši saistīta gan ar neatkarīgās Latvijas valsts dzimšanu 20. gadsimta sākumā, gan ar ceļu uz neatkarīgas valsts atgūšanu gadsimta beigās.
“Saule, Pērkons, Daugava” piedzīvojusi milzīgu popularitātes vilni. Kā Rainis izkliedza savu “Daugavu” pret tautas nonāvēšanu, tā Mārtiņš Brauns izspēlēja šo drāmu vēlreiz, jaunā attīstības lokā, pret tautas identitātes zaudēšanu.

LMIC/SKANI Latvijas Simtgades sērija

Izdots: 
06.2018