Sergejs Rahmaņinovs Sv. Jāņa Zeltamutes liturģija korim a cappella

 

Latvijas Radio koris
Solisti | Kārlis Rūtentāls, Gundars Dziļums
diriģents | Sigvards Kļava

Izdots: 
12.2010