Koncerti drīzumā

DALĪBNIEKI

Latvijas Radio koris
Diriģents Kaspars Putniņš

PROGRAMMA

Krists Auznieks, Džovanni Pjerluidži da Palestrīna, SantaRatniece, Mārtiņš Viļums

 

Diriģenta Kaspara Putniņa koncertcikls “Canti Sacri” arī ir viens no LRK jubilejas gada akcentiem. "Šajos koncertos allaž dzirdami būtiskākie kormūzikas darbi, kas katrs savā laikā ienesuši jaunas kvalitātes mūzikas attīstībā. Radio kora koncertu sērija veltīta dažādu laikmetu un stilu sakrālajai kora mūzikai, sākot no renesanses polifonijas krāšņajiem opusiem un romantisma laika augstvērtīgākajiem sacerējumiem līdz labākajiem mūsdienu opusiem," atzīmē Putniņš. Koncerta galveno ideju raksturo vārdi “Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā” (Rom. 12:2) – šie vārdi ir Krista Auznieka jaunā darba Sensus pamatā. Patiesa jēga ir tām lietām un notikumiem, kas mūs pārvērš, atjauno prātu, ienes gaismu mūsu dzīvē. Tieši par šādām tēmām vēl divi latviešu jaundarbi – Mārtiņa Viļuma Lux aeterna un Santas Ratnieces Nunc dimitis. Garīgo dziedājumu programmās vienmēr ir saruna starp dažādu laikmetu komponistu darbiem. Šoreiz jauno latviešu mūziku atskaņosim kopā ar darbu, kas esot izglābis polifonas, oriģnāli komponētas mūzikas klātbūtni Rietumu baznīcā. Runa ir par Palestrīnas “Pāvesta Marčello mesu” (Missa Papae Marcelli). Mesa tika sarakstīta ap 1563. gadu, kad liela daļa Tridentas koncila dalībnieku vērsās pret daudzbalsīgu, oriģināli komponētu baznīcas mūziku, jo tā pārāk bieži esot pašmērķīga, balstīta populāru dziesmeļu melodijās, bez cieņpilnas attieksmes pret Svētajiem Rakstiem. Pēc Palestrīnas “Pāvesta Marčello mesas” noklausīšanās tomēr esot kļuvis skaidrs, ka tādu skaistumu, tādu vērtību aizliegt un iznīcināt nedrīkst, ka vaina ir komponistu nevīžībā, jo tie “netop pasaulei līdzīgi, bet, ka tiem jāpārvēršas, jāatjaunojas savā prātā.” 

Notikušie koncerti

30.10.2020 19.00
Rīgā, Sv. Jāņa baznīca
LRK