Koncerti drīzumā
Pirmdiena, 7. janvāris plkst. 19.30
Dzintaru koncertzāle | Dzintari
Latvijas Radio koris
diriģents | Sigvards Kļava
 
Programmā | Pēteris Čaikovskis "Jāņa Zeltamutes liturģija" un garīgie dziedājumi.
Latvijas Radio koris | Foto © Jānis Deinats