CONCRESCENCE / 2008-2010

Concrescence ir norvēģu komponista Lasses Tūrensena izlolota izglītības programma, lai veicinātu koru un vokālo ansambļu repertuāra attīstību "dabiska modernisma" vai "ekoloģiska modernisma" virzienā.

Projekta ietvaros Latvijas Radio koris divu gadu garumā meistarklasēs apguva starptoņu un virstoņu dziedāšanas tehnikas, kuru integrēšana mūsdienu mūzikā paver plašus apvāršņus komponistu ideju lidojumam un atklāj jaunu, tembrāli neparastu kora sabalsojumu klausītājam. Concrescence mērķis bija attīstīt inovācijas kora mūzikā un kompozīcijā, mūsdienīgas rakstības tehnikas salāgojot ar senām tradicionālās dziedāšanas manierēm un citiem tautas mūzikas elementiem (skaņkārtas ornamentika, melodika un sadabīgi skaņveides paņēmieni). No tā iedvesmojušies un jaunu mūziku radījuši komponisti Mārtiņš Viļums, Kristaps Pētersons, Līga Celma, Gundega Šmite, kā arī Toivo Tulevs (Igaunija), Kārina Reinkvista (Zviedrija) un projekta idejas autors, šobrīd ievērojamākais norvēģu komponists Lasse Tūresens.

Concrescence projektā piedalījās Stokholmas un Oslo mūzikas augstskolu mācībspēki, Latvijas Radio koris un unikāls mūziķis - virstoņu dziedāšanas tehniku virtuozs Kristiāns Cēnders (Christian Zehnder) no Šveices.

Projekts noslēdzās ar koncertiem 2010. gada rudenī festivālos Arēna un Ultima (Oslo, Norvēģija), kuros atskaņoja Concrescence projektā tapušās kompozīcijas.

Nodarbības notika vairākās disciplīnās, dažas no tām: skandināvu tradicionālā dziedāšana – tradicionālās skaņkārtas, mikrotonalitāte, ornamentika un virsskaņu dziedāšana.

Vairāk par projektu šeit.