RAKSTĪTĀJA / 2014

Muzikālais uzvedums “Rakstītāja’’ ir veltījums dzejnieces Broņislavas Martuževas 90. gadu jubilejas piemiņai. Dzejniece nacionālpatriote, folkloras teicēja, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece, politieslodzītā. Pati izgājusi Sibīrijas elles lokus, spējot saglabāt apbrīnojamu gara brīvību un nesaliecamu majestātiskumu. Viņas mūža ceļš apzīmogots ar vēstures sūrumu un sīkstu pretošanos, kuras nesalaužamo spēku izgaismo cilvēciska mīlestība, dievbijīga ticība, tiešums vārdos un darbos.

Broņislavai Martuževai iznākuši deviņi dzejoļu krājumi, no kuriem pirmie divi tika izdoti ar Evas Mārtužas vārdu, kopotas dzejas un divas izlases. 22 gadu vecumā, kad 1946. gadā Broņislava jau bija ierakstīta meklējamo sarakstā, brālis viņu mājās “Lazdiņās’’ ierīkoja bunkuru, kur Broņislava slēpās līdz 1951. gadam. Gandrīz pieci gadi pagrīdē, turklāt ar tuberkulozi (pati Broņislava to sauca par “melno lozi’’), kurus jaunā sieviete pavada, sacerot pantiņus un dziesmiņas. Pārdzīvojot, sapņojot, ilgojoties, dziedot un rakstot. Daļa no tiem sakārtoti burtnīciņā ar nosaukumu “Rakstītāja’’, kas arī būs uzveduma libreta mugurkauls.