11.10.2020

Intervija ar Sigvardu  Kļavu

Maestro Kļava, kā jūs uzzinājāt par Komitasa Liturģiju, un kā radās ieraksts jūsu diriģētajam Latvijas Radio Kora atskaņojumam?

Veidot Komitasa Liturģijas jauktā kora versiju, uzvest, atskaņot un ierakstīt mani aicināja Mr. Mkrchtyan,  Armēnijas vēstnieks Latvijā. Bijām jau iepriekš atskaņojuši armēņu muziku un tas bija laiks, kad muzikālās pasaules interesenti, un ne tikai, gaidīja Komitasa 150.g dzimšanas dienas atceri un svinības.

Komponists Vače Šarafjans šim tvartam radīja īpašu aranžējumu jauktajam korim. Vai tas tika radīts tieši Latvijas Radio korim, vai arī tas jau bija iesākts, kad jūs pievienojāties projektam?

Vache Sharafyan šo pārlikumu veidoja konsultējoties arī ar mani un speciāli šim atskaņojumam. Un ar domu, ka to pirmatskaņos Latvijas Radio koris.

Ko jaunu atklājāt Komitasa mūzikā? Kādi bija izaicinājumi tajā atrodami, un kādu iedvesmu no tās iespējams gūt?

Īsi atbildēt nevaru. Jauna pieredze, dziļš pārdzīvojums. Noteikti gribas atgriezties pie armēņu mūzikas un garīgās vides.

Personīgi, es Komitasa kormūzikā redzu agrīnas saiknes ar komponistiem, kuri nāca jau pēc viņa nāves (piemēram, Arvo Pertu), kuri, no vienas puses, arī ļoti respektēja garīgo liturģiju stingros noteikumus, bet, no otras puses, atklāja iekšupvērstu garīgumu šajās stingrajās robežās un piepildīja to ar paši savu skaņu kosmosu. Vai jūs tam piekristu?

Pilnīgi piekrītu, ka Komitasa Liturģijas muzikālais lielums pārkāpj jebkuru kanonisku  rāmi  vai robežas. Kā piemērs arī Komitasa paša dzīves pieredze, atdarot durvis, izjūtot nepieciešamību doties “bezrobežu” pasaulē.

Vāciešu ausīm diezgan grūti saprast, tieši par ko vēsta tāds darbs kā Komitasa Liturģija. Esam pieraduši pie Centrāleiropas konfesiju mises liturģijas, un daudziem šķiet, ka Austrumu baznīcu sakrālā mūzika ir kaut kas noslēgts un neaizsniedzams. Kā izskaidrot centrāleiropiešiem, par ko vēsta šī mūzika?

Šī uzveduma un projekta viens no uzdevumiem bija parādīt šo Liturģisko mūzika visiem saprotamu, ne svešu. Esmu pārliecināts, ka šajā muzikāli – garīgajā piemineklī katrs cilvēks atradīs sev tuvu un ko vajadzīgu. Gan garam, gan dvēselei.

Katram darbam ir savi īpašie izaicinājumi – kāds bija jūsu lielākais izaicinājums, apgūstot Liturģiju?

Izprast un mēģināt tuvoties tradīcijai. Rast muzikas valodai adekvātu dziedāšanas manieri. Dziedājumi, kas balstīti gan baznīcas, gan tautas tradīcijā! Lieta, kas prasa praktizēšanu un iemaņas.

Strādājot pie šī darba, vai jūs apskatījāt arī Komitasa darbus no citiem žanriem, lai labāk izjustu komponista skanējumu, vai tomēr strādājāt tikai un vienīgi ar Liturģiju?

Pirms tam bijām tikai fragmentāri pieskārušies Komitasa daiļradei. Tā ka jāsaka, ka šī bija īstā pirmā satikšanas ar šo muzikālo valodu un kultūru.

Latvijas Radio Koris šobrīd ir viens no svarīgākajiem un atzītākajiem koru kolektīviem pasaulē, ko nebūt nevar uztvert kā pašsaprotamu pavērsienu, ja ņem vērā, ka vēl pāris desmitgades atpakaļ Latvija sevišķi bieži neparādījās starptautisko publiku redzeslokā. Kādi ir lielākie izaicinājumi kolektīvam, kurš savu mākslu piekopj kultūras vides ģeogrāfiskajā nomalē?

Kādi ir jūsu un Latvijas Radio kora plāni tuvākajā nākotnē?

Izaicinājumi un plāni?! Noteikti šis laiks vēl ienesīs korekcijas visos aspektos. Patreiz gribas tikai vienu – atgriezties mākslinieciskā un konceretdzīves apritē. Gribas lai dīkstāves laikā ģenerētās idejas varētu pēc iespējas ātrāk realizēt ar radīšanas prieku!

 

http://operalounge.de/cd/geistliches-chormusik/vater-der-armenischen-kunstmusik

Operalunge.de - intervija ar Sigvardu Kļavu
Operalunge.de - intervija ar Sigvardu Kļavu
Operalunge.de - intervija ar Sigvardu Kļavu
Operalunge.de - intervija ar Sigvardu Kļavu