Grammy Awards ICMA Gramophone Awards Lielā Mūzikas Balva
Izvēlne Aizvērt

Ieraksti

LŪCIJA GARŪTA | ĀBELE

Izpildītāji

Latvijas Radio koris
Sigvards Kļava - diriģents

Ieraksts

2023

Izdošanas datums

03.11.2023

Skaņdarbi

Lūcija Garūta

"Ābele"

Lūcija Garūta

"Gāju putnu rudens dziesma"

Lūcija Garūta

"Pavasara lietū"

Lūcija Garūta

"Sirmai māmuliņai"

Lūcija Garūta

"Mērens vējiņš"

Lūcija Garūta

"Nāc, jaunā audze"

Lūcija Garūta

"Aizgājušie"

Lūcija Garūta

"Mums mūžam brīviem, latvji, būt"

Lūcija Garūta

"Vēlējums bērnam"

Lūcija Garūta

"Miera balss"

Lūcija Garūta

"Dziesmiņas gaitas"

Lūcija Garūta

"Jaunatnes balsis"

Lūcija Garūta

"Dziesma, - cilvēka dziesma"

Lūcija Garūta

"Dziesmu diena"

Lūcija Garūta

"Tava skaņu pils"

Lūcija Garūta

"Liela, plaša mūsu druva"

Lūcija Garūta

"Dziesma saulei līdzi iet"

Lūcija Garūta

"Līgo"

Lūcija Garūta

"Ai, manā zemītē"

Lūcija Garūta

"Baltaitiņa jūru pelda"

Lūcija Garūta

"Rīb tiltiņis"

Apraksts

Lūcija Garūta (1902–1977) ir viena no pirmajām latviešu profesionālajām komponistēm (sievietēm), kas sarakstījusi vairākus desmitus a cappella kordziesmu. Un tikai tagad ar ar šo albumu piedzīvojam vairākus dziesmu pirmieskaņojumus. Kā lielai daļai komponistu, kas dzimuši 20. gadsimta sākumā Latvijā un pārdzīvojuši okupāciju laikus, arī L. Garūtas daiļradi var iedalīt pirms un pēc Otrā pasaules kara. Par jauno komponisti, kura līdzās Latvijas Konservatorijas studijām bija izglītojusies Parīzē (1926–1928), laikabiedru atmiņās 20. gadsimta 30. gados lasām, ka L. Garūtas solodziesmu vakari, kuros pati komponiste sēdās pie klavierēm, pavadot tā laika spožākos solistus – soprānu Mildu Brehmani-Štengeli, mecosoprānu Hertu Lūsi, tenoru Marisu Vētru un baritonu Ādolfu Kaktiņu –, bijuši stāvgrūdām pilni. L. Garūtu apjūsmoja par neierasto domu mijiedarbi starp aktuālāko mūzikas pasaulē, drosmīgi aizstāvot pat franču “Sešinieka” idejas, un starp uzticīgo latviskās mūzikas stīgas nospriegojumu, īpaši cildinot latviešu tautasdziesmu.

Kristiāna Vaickovska