Grammy Awards ICMA Gramophone Awards Lielā Mūzikas Balva
Izvēlne Aizvērt

Senās mūzikas festivāls | Johans Sebastiāns Bahs Leipcigā

  • 11. jūlijs, 20:00
Rīgas Sv. Jāņa baznīca
Dalībnieki

Latvijas Radio koris un Latvijas Radio kora solisti

Ainārs Paukšēns - viola da gamba
Jānis Pelše -  pozitīvs

Diriģenti - Kaspars Putniņš un Pēteris Vaickovskis

Programmā:
Johana Sebastiāna Baha, Ērharda Bodenšaca, Kristiana Erbaha, Melhiora Franka, Hansa Leo Haslera, Orlando di Lsso u.c. komponistu mūzika.

 

‘‘Florilegium Portense’’ ir 1618. gadā Leipcigā iespiestais krājums, kurā apkopotas tā laika Eiropas slavenāko komponistu, tai skaitā Orlando di Laso, Džovanni Gabrieli un Hansa Leo Haslera vairāk nekā 260 sakrālās motetes. Izdevums bija neatņemama sastāvdaļa stingrā stila polifonijas apgūšanai baznīcu, skolu koros un galma orķestros, no kā vēlāk izauga baroka mūzikas sistēmas. To izmantoja arī Johans Sebastiāns Bahs Leipcigas Svētā Toma skolā, strādājot par kantoru un atskaņojot šīs motetes svētdienu dievkalpojumos līdzās savām kantātēm. Senās mūzikas entuziasta Pētera Vaickovska pārziņā būs septiņas dažādu autoru motetes no krājuma ‘‘Florilegium Portense’’.
Savukārt Johana Sebstiāna Baha motetes korim lielākoties rakstītas kā piemiņa tiem, kas devušies aizsaulē, taču to cēlsvinīgums un cildenais mierinājums rosina domāt par nāvi kā dievišķu atpestīšanu no ciešanām. Kaspara Putniņā vadībā dzirdēsim Baha izvērstāko moteti ‘‘Jesu meine Freude’’ ar ilgu pilno tiekšanos pēc Jēzus un ‘‘Komm, Jesu, komm’’ – tās maigais raksturs mums sniedz vēstījumu par garīgu patvērumu. Motetes ‘‘Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn’’ autorību apvij noslēpumainības plīvurs, bet tas neliedz apbrīnot šīs mūzikas nedalāmo veselumu, kur vārdam ir mūzikas elpa un notīm piemīt dzīva runa. Koncertu caurvīs korāļu prelūdijas no Baha krājuma ‘‘Klavieru vingrinājumi’’, veidojot mazo ērģeļu mesu Jāņa Pelšes izpildījumā.